Kompleksowa
pomoc prawna

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Usługi świadczone w ramach Kancelarii to przede wszystkim: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów, reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym oraz przedsądowym oraz bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych.prawo cywilne

Sporządzanie i opiniowanie umów
(m. in. najmu, dzierżawy, sprzedaży, zlecenia, o dzieło). dochodzenie roszczeń
z tytułu niewykonania bądź...

prawo spadkowe

Doradztwo oraz reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku...

dochodzenie odszkodowań

Reprezentacja Klienta w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków...

cała oferta